روش جدید برای شناسایی دختران در ورزشگاه آزادی

بزودی؛ استفاده از دستگاه “چهره نگاری” در ورزشگاه آزادی برای جلوگیری از ورود دختران!

شناسایی دختران با دوربین تشخیص چهره!

نصب دوربین برای شناسایی دختران!

نصب دوربین برای شناسایی دختران!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.