Tag Archives: باهوش ترین زن تاریخ

چه کسی باهوش ترین زن تاریخ است؟

به گزارش یورفان : در گذشته بسیاری عقیده داشتند مردها باهوش ترین موجودات روی کره زمین هستند. با این حال، با تلاش های زنان ثابت شد که آن ها در هوش چیزی کمتر از مردان ندارند. حتی بسیاری از زنان ثابت کردند که در هر عرصه ای، چه تحصیلات و …

Read More »