Tag Archives: جملاتی که مردها همسرشان بگویند

جملاتی که مردها نباید به همسرشان بگویند

روان شناسان معتقدند در زندگی زناشویی یک سری حرف هایی وجود دارد که اگر مردان به همسرشان بگویند آنها را بسیار آزرده می کند. این 5 جمله عبارتند از : به گزارش یورفان : به نظرم مقداری چاق شده ای این حرف برای زنان یکی از مخرب ترین حرفها و …

Read More »