Tag Archives: عوارض امواج موبایل در امان بمانیم؟

چگونه از عوارض امواج موبایل در امان بمانیم؟

حتما دلتان نمی خواهد طی صحبت های طولانی با تلفن همراه تحت تاثیر امواج خطرناک این وسیله قرار بگیرید. چون نمی شود استفاده از تلفن همراه را کنار گذاشت، باید بدانید که چگونه می توانید آثار زیان‌بار تلفن همراهتان را کاهش دهید. به گزارش یورفان : روش‌های متعددی برای کاهش …

Read More »